Tôi đã thi kỳ thi tiếng Pháp khác, tôi có cần thi TCF nữa không ?

 

Tất cả phụ thuộc vào bài thi và trình độ bạn đã đạt được. Các trường hợp được miễn TCF bạn có thể tham khảo tại đây : http://www.vietnam.campusfrance.org/fr/page/les-cas-de-dispenses-du-tcf-et-dentretiens-campus-france. Nếu bạn đã từng thi TEF hoặc DELF/DALF, bạn có thể được miễn TCF nếu đạt đủ trình độ yêu cầu (xem các trường hợp miễn trừ). Các bài thi của các trường ngoại ngữ hoặc các chứng chỉ tiếng Pháp khác không cho phép miễn TCF.