Trước hết bạn phải tạo hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam nếu như bạn chưa có hồ sơ. Tiếp đó bạn thanh toán lệ phí TCF rồi xác nhận kỳ thi trên hồ sơ điện tử của mình. Thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây : http://www.vietnam.campusfrance.org/fr/page/comment-sinscrire.