Tôi không muốn tham gia hết các phần thi của TCF có được không ? > Vietnam

Tôi không muốn tham gia hết các phần thi của TCF có được không ?

 

Ba phần thi bắt buộc là nghe hiểu, đọc hiểu và ngữ pháp. Nếu bạn không làm cả ba phần này, bài của bạn sẽ không được chấm và bạn coi như không tham gia kỳ thi.

Với bài TCF TP, các bạn cũng được ghi danh phần thi viết. Nếu bạn không làm bài viết, các phần thi khác vẫn được chấm và bạn vẫn có chứng chỉ TCF nhưng trên hồ sơ Campus France Việt Nam của bạn sẽ có điểm viết là 0/20. Đây là điểm quan trọng trong việc xét tuyển vào các trường ĐH ở Pháp. Với một số trường thậm chí điểm viết là bắt buộc. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham gia phần thi này.

Với bài TCF DAP, phần thi viết là bắt buộc.

Lệ phí TCF (TP và DAP) đều bao gồm cả 3 phần bắt buộc và bài viết. Nếu bạn không tham gia thi viết bạn cũng sẽ không được hoàn lại phần tiền này.