Trường tôi muốn ghi danh ở Pháp đã kiểm tra trình độ tiếng Pháp của tôi, vậy tôi còn phải thi TCF không ?

 

Điểm TCF là bắt buộc với việc đánh giá hồ sơ Campus France Việt Nam (trừ khi bạn thuộc diện được miễn), ngay cả khi trường bạn muốn ghi danh ở Pháp đã kiểm tra trình độ tiếng của bạn thông qua (phỏng vấn, bài kiểm tra …).