Làm thế nào để chuẩn bị thật tốt cho phần thi TCF ? > Vietnam

Làm thế nào để chuẩn bị thật tốt cho phần thi TCF ?

 

Hãy tham khảo thông tin tại đây :

http://www.vietnam.campusfrance.org/fr/page/comment-sy-preparer.

Bạn chỉ có thể thi TCF tốt khi chuyên cần luyện tập tiếng Pháp. Nếu bạn học thuộc các câu trả lời cho bài thi TCF, điểm TCF của bạn sẽ không phù hợp với trình độ thực tế. Bạn sẽ gặp khó khăn khi phải trả lời các câu hỏi của cán bộ Campus France Việt Nam lúc phỏng vấn và trình độ cơ bản của bạn sẽ không thỏa mãn để có thể học tập tốt tại Pháp.