Tôi không thể đến dự thi TCF, tôi phải làm sao ? > Vietnam

Tôi không thể đến dự thi TCF, tôi phải làm sao ?

 

Nếu bạn buộc phải vắng mặt vì lý do bất khả kháng (bệnh tật, công tác đột xuất, thi cử tại trường …) bạn có thể báo với Campus France Việt Nam trước ngày thi. Trong trường hợp này, ghi danh của bạn sẽ được hủy và hoãn đến kỳ thi tiếp theo. Tuy nhiên, bạn phải có bằng chứng cho lý do xin vắng mặt của mình (giấy của bác sĩ, của cán bộ nơi bạn công tác, của trường nơi bạn theo học).

Nếu sự vắng mặt của bạn không có lý do hoặc chỉ có lý do sau ngày thi, việc hủy hay hoãn thi là không thể thực hiện được ; bạn sẽ phải thanh toán lệ phí TCF nếu muốn tiếp tục đăng ký dự thi.