Tôi không hài lòng với kết quả TCF tôi có thể thi lại ? > Vietnam

Tôi không hài lòng với kết quả TCF tôi có thể thi lại ?

 

Bạn có thể thi TCF nhiều lần. Tuy nhiên, giữa mỗi kỳ thi phải đủ 60 ngày. Chúng tôi khuyên bạn nên dành thời gian luyện tiếng Pháp để có tiến bộ thật sự trước khi thi lại. Thật vô ích (và phí phạm về mặt tài chính) nếu bạn thi đi thi lại chỉ để có kết quả không có tiến bộ nhiều.