Hồ sơ điện tử để làm gì ? > Vietnam
 

Hồ sơ Campus France Việt Nam là hồ sơ ghi danh điện tử. Các trường ĐH Pháp « có kết nối » sẽ tham khảo được thông tin về bạn trên hồ sơ điện tử. Với hồ sơ này, bạn cũng có thể thực hiện các bước của qui trình Campus France Việt Nam (đăng ký thi TCF và phỏng vấn Campus France Việt Nam). Bộ phận lãnh sự cũng có thể đăng nhập vào hồ sơ điện tử để xem xét trong quá trình cấp thị thực du học dài hạn cho bạn.