Phải làm thế nào để tạo hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam ? > Vietnam

Phải làm thế nào để tạo hồ sơ điện tử Campus France Việt Nam ?

 

Để tạo hồ sơ điện tử bạn vào trang điện tử Campus France Việt Nam (phía trên bên phải) hoặc vào đường link dưới đây : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cef/html-8.1.7/dos/crd/creationCompte.html?codeCef=VN&LANGUE=fr

Bạn phải dùng một địa chỉ thư điện tử có giá trị và một mật khẩu (ít nhất 8 ký tự trong đó có cả chữ hoa và chữ thường, số và ký tự đặc biệt).

Tiếp đó, bạn sẽ nhận được thư điện tử trong hộp thư của bạn với đường link để tạo hồ sơ. Bạn sẽ phải tạo một mật khẩu mới và điền các thông tin cá nhân. Hồ sơ của bạn được mở thành công khi bạn nhận được mã số Campus France VN ….

Lưu ý : mỗi sinh viên chỉ có duy nhất một hồ sơ Campus France Việt Nam.