Tôi đã mở một hồ sơ Campus France Việt Nam lâu rồi và không thể vào lại được hồ sơ của mình, tôi phải làm sao ?

 

Hãy liên lạc với Campus France Việt Nam. Nếu hồ sơ của bạn đã được lưu trữ và bạn không thể mở lại, hoặc bạn mất tên đăng nhập, các cán bộ CF sẽ giúp bạn tìm lại các thông tin cần thiết.