Tôi không kết nối được với trang điện tử của Campus France Việt Nam tôi phải làm sao ? > Vietnam

Tôi không kết nối được với trang điện tử của Campus France Việt Nam tôi phải làm sao ?

 

Kiểm tra xem kết nối mạng của bạn có hoạt động tốt không : hồ sơ chỉ có thể mở được khi đường truyền tốt. Đôi khi trang điện tử của Campus France Việt Nam ở trạng thái bảo trì, bạn có thể quay lại để vào hồ sơ sau. Nếu bạn liên tục gặp khó khăn, hãy liên lạc với Campus France Việt Nam.