Thông tin cá nhân mà tôi phải khai ở hồ sơ điện tử là để làm gì ? > Vietnam

Thông tin cá nhân mà tôi phải khai ở hồ sơ điện tử là để làm gì ?

 

Các thông tin cá nhân cho phép xác nhận sinh viên (họ tên, ngày sinh …). Địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và địa chỉ thư tín của bạn sẽ được Campus France Việt Nam và các trường tại Pháp sử dụng trong trường hợp cần liên lạc. Vì vậy, hãy khai chính xác và địa chỉ thư tín hãy viết bằng tiếng Việt có dấu.