Hãy kiểm tra xem file ảnh của bạn đã đúng định dạng file qui định và dung lượng có vượt quá dung lượng cho phép hay không.