Tôi không tìm thấy chương trình đào tạo mà tôi muốn đăng ký trong « mes démarches » tôi phải làm sao ? > Vietnam

Tôi không tìm thấy chương trình đào tạo mà tôi muốn đăng ký trong « mes démarches » tôi phải làm sao ?

 

Danh sách các chương trình đào tạo được các trường ĐH Pháp cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, một số chương trình mới nhất, các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và các chương trình đào tạo quốc tế đôi khi chưa được cho vào danh sách. Nếu bạn không tìm được chương trình mình muốn đăng ký, hãy liên lạc với Campus France Việt Nam.