Tôi muốn có hẹn với Campus France Việt Nam để có lời khuyên và để trao đổi về kế hoạch du học Pháp của tôi, tôi sẽ phải trả phí ?

 

Bạn có thể đến gặp các cán bộ Campus France Việt Nam để trao đổi và có những lời khuyên hữu ích cho kế hoạch du học Pháp của bạn. Bạn không phải trả phí và không phải đặt hẹn. Bạn có thể qua các văn phòng Campus France Việt Nam vào các buổi chiều trong tuần.