Sự khác biệt giữa www.campusfrance.org và www.vietnam.campusfrance.org ?

 

Campus France có một văn phòng tại Paris và có nhiều văn phòng Campus France tại nhiều quốc gia.

Tại Pháp, Campus France có trụ sở tại Paris với nhiệm vụ chính là quảng bá giảng dạy đại học Pháp, đón tiếp và đồng hành cùng các sinh viên được nhận học bổng (học bổng của ĐSQ Pháp, học bổng Eiffel, …). Trang điện tử www.campusfrance.org là của văn phòng Campus France tại Paris với những thông tin có giá trị cho toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Campus France Việt Nam là bộ phận của ĐSQ Pháp tại Việt Nam hỗ trợ các học sinh, sinh viên Việt Nam xây dựng kế hoạch du học Pháp. Campus France Việt Nam có mặt tại Hà Nội, HCM, Huế và Đà Nẵng. Trang điện tử www.vietnam.campusfrance.org là của Campus France Việt Nam và thông tin bạn thấy tại đây chỉ dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam có kế hoạch du học Pháp.