(chú ý, nếu bạn điền sai địa chỉ thì Campus France sẽ không thể trả lời cho bạn)
Nếu bạn đã có một tài khoản Etudes en France, hãy ghi số tài khoản để giúp Campus France xử lý vấn đề của bạn nhanh hơn. ví dụ : VN15-00006
[website VN]
đề tài bạn muốn hỏi (hãy viết rõ và ngắn gọn)