Mạng lưới “n+i” dành cho sinh viên hoặc những kỹ sư trẻ được đào tạo đại học ở chuyên ngành kỹ sư khoa học sở hữu ít nhất một bằng cấp tương đương trình độ cử nhân "Bachelor". Mục đích nhằm đào tạo những kỹ sư tương lai làm việc ở nước ngoài. Mạng lưới “n+i” là một tập đoàn với trên 70 trường đào tạo kỹ sư ở Pháp.