CampusArt : đăng ký trực tuyến vào các trường nghệ thuật và kiến trúc tại Pháp

 
CampusArt là hệ thống được thành lập bởi Campus France, cho phép các bạn dự tuyển trực tuyến vào các trường có chương trình đào tạo nghệ thuật và kiến trúc tại Pháp.

Hồ sơ dự tuyển trực tuyến vào các trường Nghệ Thuật và Kiến trúc được mở tại trang web của CampusArt cho đến hết ngày 15/02/2018.

CampusArt là một hệ thống được thành lập bởi Campus France, tập hợp danh sách các trường đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật và kiến trúc tại Pháp, dưới sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế.

Trang web www.campusart.org giúp các bạn tiếp cập được với các chương trình đào tạo về nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, di sản văn hoá, thiết kế, truyền thông hình ảnh, thời trang, âm nhạc, thiết kế nội thất, … ở các bậc trình độ khác nhau như Lớp dự bị, Cử nhân, Thạc sĩ, sau Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường thuộc hệ thống CampusArt (với một số điều kiện nhất định).


Sau khi chọn được ngành đào tạo mong muốn, các bạn có thể tiến hành quy trình dự tuyển trực tuyến một cách nhanh chóng với tính tương tác cao, cho phép sinh viên quốc tế chỉ cần điền thông tin vào 
một hồ sơ điện tử duy nhất nhưng có thể tiếp cận đến 110 trường.


Các bạn sẽ nhận được câu trả lời vào ngày
15/03/2018, cho phép các bạn có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.


Việc tạo hồ sơ dự tuyển trực tuyến là hoàn toàn miễn phí cho đến khi các bạn đã quyết định chấp nhận đề nghị nhập học của một trường. Tài khoản của các bạn sẽ được huỷ tự động và miễn phí trong trường hợp các bạn không chọn một lời đề nghị nhập học nào.


Quy trình dự tuyển trực tuyến có thể được thực hiện tại bất cứ nơi đâu trên thế giới. Hiện nay, đối với những bạn ở tại những quốc gia sử dụng quy trình thủ tục trực tuyến bắt buộc « Etudes en France » thì một hồ sơ điện tử thứ hai cần được thực hiện để xin thị thực « sinh viên ».

 

Lịch cụ thể của quy trình dự tuyển trực tuyến như sau : 

·       Từ 06/11/2017 đến 15/02/2018 : Thí sinh tạo hồ sơ điện tử trên CampusArt.

·         15/02/2018 Hạn cuối để thí sinh hoàn tất hồ sơ điện tử trên CampusArt (hồ sơ điện tử và giấy tờ đình kèm đi cùng)

Bắt đầu phỏng vấn thí sinh qua điện thoại hoặc qua video.

Các trường tại Pháp bắt đầu trả lời trên CampusArt.

·         15/03/2018 : Hạn cuối để các trường tại Pháp trả lời trên CampusArt.

·         Từ 30/03/2018 đến 15/04/2018 : Thí sinh lựa chọn và xác nhận đề nghị nhập học trên tài khoản điện tử CampusArt.

·         15/04/2018 : Hạn cuối để thí sinh xác nhận lựa chọn trên CampusArt.

Đóng hệ thống dự tuyển CampusArt.

·         Từ 17/04/2018 đến đầu tháng 05/2018 : Các trường gửi giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cho các thí sinh.

 

Nhắc nhở : Các bạn sinh viên tại Việt Nam mong muốn dự tuyển vào các chương trình đào tạo nghệ thuật và kiến trúc có thể dự tuyển thông qua hồ sơ điện tử « Etudes en France ».

 Quy trình CampusArt là một cơ hội khác cho các bạn đăng ký dự tuyển và không hề bắt buộc, cũng không phải là phương tiện duy nhất để dự tuyển !