Trang

Sau một học Thạc sĩ 2 về Nghiên Cứu Tế Bào Sinh học ở Paris, tôi hiện đang làm luận án tiến sĩ.

Từ kinh nghiệm của tôi, môi trường mà bạn thực hiện luận án cũng quan trọng như đề tài luân án. Bạn sẽ sai lầm khi bỏ qua yếu tố con người khi chọn một phòng thí nghiệm chỉ dựa trên chủ đề của nghiên cứu.

Hãy nói chuyện thẳng thắn với giáo sư hướng dẫn của bạn vào các cuộc phỏng vấn, hãy dành thời gian để quan sát các đồng nghiệp tương lai của bạn và không khí làm việc trong phòng.