Hãy chuẩn bị kế hoạch học tập của bạn ngay từ bây giờ!

 

Học tập và nghiên cứu ở nước ngoài là một kinh nghiệm độc đáo, đó là một tài sản cho quá trình và học tập và công việc của bạn.

Đây cũng là một kinh nghiệm không thể nào quên của những người đã trải nghiệm qua đó bạn có thể làm phong phú thêm kiến ​​thức của bạn về thế giới và về chính mình.

Chuẩn bị dự thảo học tập ở nước ngoài đòi hỏi một tính tổ chức vững mạnh và một kỷ luật thực tế, để tìm một đào tạo phù hợp nhất với hồ sơ của bạn và dự thảo sự nghiệp của bạn, bạn phải bắt đầu tìm hiểu ngay từ bây giờ về các giai đoạn khác nhau trong cuộc hành trình sẽ dẫn bạn tới Pháp.

Càng sớm lập kế hoạch học tập tại Pháp, bạn càng có nhiều đảm bảo để phát triển một dự án chất lượng mà bạn sẽ có thể thực hiện.

Một số lời khuyên để bắt đầu :  

  • Hãy tự hỏi mình những câu hỏi đúng : 

Dự án học tập của tôi là gì ? kế hoạch sự nghiệp của tôi là gì ? điểm mạnh và điểm yếu của tôi là gì nếu tôi đi nước ngoài ? động lực của tôi để nghiên cứu ở Pháp là gì ? Dự án du học nào phù hợp nhất với hồ sơ của bạn ?

  • Tìm hiểu về các khóa học mà bạn quan tâm : 

 

Chương trình học, tổ chức khóa học, những yêu cầu cân thiết, những cơ hội sau khi khọc, vv. Rất nhiều thông tin đã có sẵn trên trang web của các trường. Để giúp đỡ, bạn cũng có thể tham khảo thông tinh trực tuyến của CampusFrance hoặc xin một cuộc hẹn với một cán bộ CampusFrance để thảo luận về định hướng lựa chọn của bạn. Bạn đừng ngại, những việc này đều miễn phí !

 

  • Củng cố trình độ của bạn của Pháp : 

Làm chủ tiếng Pháp là một yếu tố cần thiết cho việc học tập, nghiên cứu thành công tại Pháp và nó cũng làm tăng cơ hội của bạn được nhận vào môt cơ sở nổi tiếng. Một kỹ năng ngôn ngữ tốt cũng sẽ cho phép bạn hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống hàng ngày ở Pháp, cho dù bạn học bằng ngôn ngữ khác (ví dụ theo học tiếng Anh).

 Bạn có thể làm bài thi TCF (kiểm tra kiến ​​thức tiếng Pháp) để xác nhận trình độ của bạn. Hãy thường xuyên cập nhật thông tin về các buổi thi TCF trên trang web của Campus France.

 

Các TCF-DAP đặc biệt được giành cho tất cả các sinh viên muốn vào năm đầu tiên đại học (Licence 1), vào một trường kiến ​​trúc hoặc vào  PAES (Năm đầu tiên về Nghiên cứu Y tế). Cuộc thi này chỉ được tổ chức từ tháng mười đến tháng hai tại Hà Nội, Huế và TP Hồ Hồ Chí Minh. Đăng ký ngay bây giờ!

 

Các bạn có thế thấy ở đây một ví dụ về bài kiểm tra biểu hiện văn bản của DAP-TCF !