14H30 NGÀY 7/01/2012
Chương trình ASINSA tuyển chọn và đón tiếp sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu trong mạng lưới lớn nhất của các trường kĩ sư tại Pháp.

Chương trình ASINSA phụ trách tuyển sinh và đón tiếp sinh viên châu Á vào 5 Viện khoa học Ứng dụng Quốc gia (INSA). Chương trình dành cho học sinh tốt nghiệp THPT mong muốn theo học một chương trình khoa học kĩ sư.

Một buổi Hội thảo, dành cho học sinh THPT Hà Nội và cha mẹ học sinh, được tổ chức tại l'Espace 24 Tràng Tiền, Hà Nội vào lúc 14g30 thứ 7 ngày 7/01/2012.

Hãy nhấn vào đây để tham khảo chương trình chi tiết của buổi hội thảo 

Address:
HANOI
Vietnam