Vous cherchez une bourse pour la France ?
Hoa, một Thạc sĩ hóa học đang chuẩn bị đề tài tiến sĩ khuyên các bạn hãy chủ động tìm kiếm thông tin để xây dựng kế hoạch du học.
Linh, sinh viên năm cuối trường ĐH Y Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận thông tin làm hồ sơ du học và xin học bổng du học Pháp.
Mai và Linh đang là sinh viên những năm cuối cùng của ĐH Ngoại thương Hà Nội, đang chuẩn bị kế hoạch du học chương trình Master tại Pháp. Theo các bạn, để học tập tốt tại Pháp, cần phải chuẩn bị cho mình những nền tảng kiến thức vững chắc về khoa học cũng như là ngoại ngữ.
Long, sinh viên tốt nghiệp ngành Kiến trúc và đã làm việc cho các văn phòng kiến trúc của Pháp ở Việt Nam, mong muốn theo học Master Kiến trúc tại Pháp. Trong quá trình làm việc, bạn khám phá ra rằng kiến trúc Pháp có ảnh hưởng rất lớn đến kiến trúc thế giới.
Bien s'organiser avant le départ afin de commencer ses études en France dans les meilleures conditions.
À l’approche rentrée académique, Campus France Vietnam, en partenariat avec l’Union des Etudiants Vietnamiens en France (UEVF) organise la 13ème édition du Forum de préparation au départ qui se tiendra dans 4 villes (Hanoï, HCMV, Hue et Danang) pour aider les étudiants à mieux préparer leur installation en France.
Lại một mùa tựu trường sắp tới, Campus France Vietnam, cùng với sự cộng tác của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), tiếp tục tổ chức Diễn đàn Du học Pháp lần thứ 13 tại 4 thành phố để chuẩn bị hàng trang tốt nhất cho các sinh viên chuẩn bị lên đường, cũng như giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về du học Pháp !

Pages