Lại một mùa tựu trường sắp tới, Campus France Vietnam, cùng với sự cộng tác của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), tiếp tục tổ chức Diễn đàn Du học Pháp lần thứ 13 tại 4 thành phố để chuẩn bị hàng trang tốt nhất cho các sinh viên chuẩn bị lên đường, cũng như giải đáp các câu hỏi, thắc mắc về du học Pháp !
Lancement de quatre nouveaux programmes de mobilité dans le cadre de l'initiative "Make Our Planet Great Again".
Ngày 1 tháng 6 năm 2017, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ, các sinh viên và xã hội dân sự hành động cùng với nước Pháp chống lại sự biến đổi khí hậu.
Triển lãm GEF Vietnam lần thứ 6 quay trở lại. Hẹn gặp Quý khách tại Hà Nội vào ngày 16/03 và tại tp.HCM ngày 17-18/03.
Les salons GEF Vietnam reviennent pour la sixième édition consécutive. Rendez-vous le 16 mars à Hanoï et les 17 et 18 mars à Ho Chi Minh Ville.
L’enquête se déroule du 15 janvier au 3 février 2018.
Khảo sát được tiến hành từ ngày 15 tháng Một tới 03 tháng Hai.
Hàng năm, "Join a School in France" tuyển sinh các sinh viên vào 12 Trường lớn của Pháp trong nhiều lĩnh vực.
Join a School in France recrute chaque année des étudiants du monde entier souhaitant intégrer un programme d’étude dans 12 grandes écoles en France.
Chaque année, Campus France Vietnam - le service officiel de l'Ambassade de France, accompagne les jeunes vietnamiens dans la construction de leur projet d’études en France en organisant des sessions thématiques.

Pages