Hàng năm, "Join a School in France" tuyển sinh các sinh viên vào 12 Trường lớn của Pháp trong nhiều lĩnh vực.
Join a School in France recrute chaque année des étudiants du monde entier souhaitant intégrer un programme d’étude dans 12 grandes écoles en France.
Chaque année, Campus France Vietnam - le service officiel de l'Ambassade de France, accompagne les jeunes vietnamiens dans la construction de leur projet d’études en France en organisant des sessions thématiques.
HỌC DU LỊCH - KHÁCH SẠN, NGHỆ THUẬT, PR TRUYỀN THÔNG, KINH TẾ - QUẢN LÝ, KĨ SƯ tại Pháp với sự tham gia của các chuyên gia - cựu du học sinh trong từng lĩnh vực.
CampusArt là hệ thống được thành lập bởi Campus France, cho phép các bạn dự tuyển trực tuyến vào các trường có chương trình đào tạo nghệ thuật và kiến trúc tại Pháp.
Bác sĩ, dược sĩ Việt Nam có nguyện vọng học chuyên khoa (DFMS) hoặc chuyên khoa sâu (DFMSA) tại Pháp có thể nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 15/01/2018.
Les médecins et pharmaciens vietnamiens intéressés par un Diplôme de formation médicale spécialisée (DFMS) et un Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) peuvent déposer leur candidature jusqu’au 15 janvier 2018.
Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.
Dans le cadre de son soutien à la politique de formation des cadres scientifiques, techniques, économiques et administratifs du Vietnam, l’Ambassade de France poursuit son programme de bourses d’Excellence.
La session de candidature en ligne aux formations en art, mode, design, musique, architecture, … est ouverte sur le site du réseau CampusArt jusqu'au 15 février 2018.

Pages