procédures
Khi tới Pháp, bạn đừng quên những thủ tục bắt buộc cuối cùng cho kì du học của bạn.
Ninh, Thạc sĩ quản lý rủi ro ngành tài chính bảo hiểm nói về những sự cần thiết về kiến thức ngôn ngữ và khoa học để học tốt ngành tài chính.
Anh Phú, hiện là trưởng đại diện của công ty tư vấn thiết kế của Pháp tại Việt Nam. Bắt đầu với một vốn tiếng, anh chia sẻ anh đã vượt qua rào cản ngôn ngữ ra sao và động viên các bạn hãy mạo hiểm để khám phá những chân trời mới.
Anh Trình, hiện là giảng viên đại học, đã theo học ngành vi điện tử tại Grenoble Pháp mà theo anh đó có thể được coi như là "Silicon Valley".

Pages