Découvrez Quyen qui conseille de commencer à préparer son séjour au moins un an à l'avance afin d'avoir le temps de s'informer sur les études en France, les moyens de financement et d'effectuer toutes les procédures.
Écoutez le témoignage de Uyen qui raconte que si elle veut réaliser son rêve d'obtenir un diplôme d'architecte en France, elle doit continuer à apprendre le français assidûment.
Découvrez le témoignage de Thao qui a hâte d'effectuer son Master en France pour pouvoir vivre dans ce pays multiculturel et découvrir la culture française.
Écoutez le témoignage de Trân Trân, en terminale bilingue, qui souhaite étudier le management commercial en France afin de mieux gérer, dans l'avenir, sa vie, sa famille et sa réussite professionnelle.
Découvrez le récit de Vu qui témoigne de son apprentissage de la langue française et de son ouverture aux cultures françaises et européennes.
Bạn Trân Trân là học sinh lớp 12 song ngữ, dự định học quản trị kinh doanh tại Pháp với mong muốn để có cuộc sống nghề nghiệp và thành công hơn trong tương lai.
Thảo, sinh viên năm cuối Đại học Dược TP Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để kết hợp được công việc học tập bận rộn của năm cuối với việc xây dựng hồ sơ du học Pháp.
Bạn Uyên, sinh viên tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh chia sẻ ước mơ thực hiện kế hoạch học lấy bằng kiến trúc sư nhà nước tại Pháp.
Quyên là sinh viên trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, chia sẻ với bạn cần có thời gian tìm hiểu thông tin du học, phương tiện tài chính và thực hiện mọi thủ tục cũng như cần chuẩn bị kế hoạch trước ít nhất một năm.
Ngọc Anh là một bạn sinh viên đã học các lớp song ngữ tiếng Pháp phổ thông và học cử nhân kinh tế ở Việt Nam. Năm 2012, bạn sẽ du học Thạc sĩ ở Pháp ngành kinh tế. Hãy xem bạn làm thế nào để thuyết phục các trường chấp nhận hồ sơ của bạn.

Pages