procédures
Khi tới Pháp, bạn đừng quên những thủ tục bắt buộc cuối cùng cho kì du học của bạn.
Ninh, Thạc sĩ quản lý rủi ro ngành tài chính bảo hiểm nói về những sự cần thiết về kiến thức ngôn ngữ và khoa học để học tốt ngành tài chính.
Anh Phú, hiện là trưởng đại diện của công ty tư vấn thiết kế của Pháp tại Việt Nam. Bắt đầu với một vốn tiếng, anh chia sẻ anh đã vượt qua rào cản ngôn ngữ ra sao và động viên các bạn hãy mạo hiểm để khám phá những chân trời mới.
Anh Trình, hiện là giảng viên đại học, đã theo học ngành vi điện tử tại Grenoble Pháp mà theo anh đó có thể được coi như là "Silicon Valley".
Thuật đã làm Tiến sĩ vật lý Đại học Bách khoa, chia sẻ kinh nghiệm của anh trong việc vượt qua rào cản ngôn ngữ và kĩ năng học tập làm việc để giải quyết hài hòa một khối lượng công việc lớn.
Bách là học sinh lớp 12 song ngữ, dự định đi học Dược tại Bordeaux ở Pháp bởi đó là một "tỉnh nổi tiếng của Pháp, thanh bình và phù hợp để học tập".
Vũ, Tiến sĩ ngành Xây dựng tốt nghiệp trường Đại học Grenoble chia sẻ kinh nghiệm làm sao để vượt qua rào cản về ngôn ngữ để thành công trong học tập.
procédures
Une fois arrivé en France, n'oubliez pas les dernières formalités obligatoires pour votre séjour.
Découvrez Nguyen qui témoigne des aides financières que l'Etat français apporte à tous les étudiants étrangers pour leurs études et leur vie quotidienne.

Pages