Découvrez le témoignage de M. Tinh qui poursuit actuellement des recherches doctorales en droit en France et encourage les étudiants vietnamiens souhaitant se rendre en France à avoir confiance en eux et à affirmer leurs choix.
Découvrez le témoignage de Toan qui, après des études en génie civil au Vietnam, est venu étudier l’environnement en France à l'INSA, et conseille aux étudiants de bien définir leurs priorités afin de réussir leurs études en France.
Hãy chia sẻ kinh nghiệm với anh Thành, người đã từng học Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành toán tại Pháp, về những ảnh hưởng của kiến thức và kĩ năng chuyên môn học được ở Pháp đến nghề nghiệp của anh hiện nay cũng như lắng nghe những lời khuyên hữu ích của anh dành cho các du học sinh tương lai.
Hanh, một sinh viên chuẩn bị học ngành dược ở Pháp thấy rằng nước Pháp dành rất nhiều cơ hội học tập.
Phương Anh đã sống trong tám năm ở Pháp thấy rằng hiểu biết ngôn ngữ tiếng Pháp là công cụ chủ yếu để chị nghiên cứ về nhân học ở Việt Nam và để giúp đỡ đồng nghiệp của mình.
Duc, một sinh viên trẻ năm thứ hai trường ĐH Bách khoa, sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ cũng như là chuyên môn để theo học Master tại Pháp. Bạn nghĩ rằng cần phải học tốt tiếng Pháp để có thể tiếp cận được với các cơ hội học bổng du học.
Hãy chia sẻ câu chuyện của Thanh, một cựu du học sinh đã học Master về tiếng Pháp tiếng nước ngoài tại Nantes. Bạn kể về kinh nghiệp hòa nhập môi trường việc làm khi trở về Việt Nam và tình yêu của bạn đối với nước Pháp và ngôn ngữ tiếng Pháp !
Découvrez le témoignage de Phuong Anh qui a vécu huit années en France et dont la connaissance du français s'avère essentielle pour ses recherches en anthropologie au Vietnam.
Découvrez les expériences de M. Thanh, qui a fait son Master et son Doctorat en mathématiques en France, qui raconte les bénéfices de ses études pour sa vie professionnelle et propose des conseils utiles aux futurs étudiants vietnamiens en France.
Hãy chia sẻ kinh nghiệm với Xuân, một cựu du học sinh Pháp đã học tập tại IAE ở Rennes. Bạn kể về quá trình học tập và những gì mà bạn đã đạt được trong quá trình học và trong nghề nghiệp của mình tại Việt Nam.

Pages