Danh mục các khóa đào tạo đại học bằng tiếng Anh của Campus France bao gồm hơn 1100 khóa đào tạo dành cho sinh viên sử dụng tiếng Anh.

Việc nước Pháp đón tiếp rất nhiều sinh viên nước ngoài thuộc đủ mọi quốc tịch không chỉ thể hiện tính ưu việt của nền giáo dục đại học Pháp mà còn cho thấy chất lượng cuộc sống, sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa Pháp cũng như cơ hội tiếp cận với 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu dành cho những sinh viên đã lựa chọn đến với quốc gia này.

Sinh viên Việt Nam không cần phải có đủ trình độ tiếng Pháp mới có thể theo học tại Pháp. Hiện nay có rất nhiều chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh, ở tất cả các cấp học và trong tất cả các lĩnh vực đào tạo. Thông tin về các khóa học này được giới thiệu trong phần danh mục.