Uyên : "Nếu mình học tốt tiếng Pháp thì sau này mình sẽ rút ngắn được thời gian"