Vũ, Tiến sĩ ngành xây dựng : "Nếu được làm lại thì tôi sẽ đi chơi với các bạn Pháp nhiều hơn để học hỏi được nhiều hơn !"