Bách : "Em chọn Bordeaux để học vì đó là một tỉnh nổi tiếng của Pháp, thanh bình và phù hợp để học tập"