Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam: mời nộp hồ sơ 2018