Gặp gỡ Campus France Việt Nam tại Triển lãm giáo dục toàn cầu GEF tháng 03/2018