Trang web ghi danh "Admission post-bac", do Bộ Đại học Pháp triển khai, là cổng thông tin dành cho sinh viên nước ngoài đăng kí dự tuyển vào BTS hoặc CPGE (lớp dự bị vào Trường lớn), cũng như sinh viên nước ngoài đang học lớp 12 trong một trường thuộc hệ thống giáo dục Pháp của AEFE (Cơ quan phụ trách giáo dục ở nước ngoài).