Nhóm các trường INSA là nhóm trường kĩ sư công lập đầu tiên ở Pháp; chương trình ASINSA có chương trình học phù hợp và thuận lợi và phù hợp với chương trình học phổ thông của sinh viên châu Á. Đăng kí và thông tin trên mạng.