Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về Quản lý (CFVG) là một trường đào tạo về quản lý tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ở đó có những chương trình đào tạo Thạc sĩ và MBA bằng tiếng Pháp và tiếng Anh với chất lượng quốc tế.