Từ giao thông đến nhà ở, từ quản lý học bổng đến các hoạt động văn hóa, không quên việc tổ chức các sự kiện, Egide có kinh nghiệm trong phục vụ sinh viên hưởng học bổng, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sang công tác và các đối tượng khác trong thời gian lưu trú ở Pháp hoặc ở nước ngoài.