Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Kĩ sư Pháp - CDEFI

 

CDEFI nhóm tất cả Hiệu trưởng các Trường công lập và dân lập hoặc các bộ phận của các trường, được Hội đồng các Chức danh Kĩ sư (CTI) cấp phép và cấp bằng chức danh kĩ sư.