PromoDoc, thúc đẩy nghiên cứu Tiến sĩ ở Châu Âu

 

Dự án PromoDoc, được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu, dự án nhằm mục đích thu hút sinh viên nghiên cứu tiến sĩ ở châu Âu để mang đến thông tin hữu hiệu hơn cho các sinh viên ở 1 quốc gia thứ 3 về chương trình tiến sĩ đồng thời tạo điều kiện cho họ tiếp cận với việc nghiên cứu tiến sĩ.