TV5MONDE là kênh truyền hình quốc tế pháp ngữ : thông tin và các ứng dụng hữu ích cho mọi người nói tiếng Pháp !