Students Voice

 
Trang

Sau một học Thạc sĩ 2 về Nghiên Cứu Tế Bào Sinh học ở Paris, tôi hiện đang làm luận án tiến sĩ.

Thảo

Tôi tên là Phan Hoài Phương Thảo, Từ tháng 9/2010, tôi là nghiên cứu sinh viên năm thứ nhất ngành Khoa học Quản lý tại đại học Nantes. Trước đó, tôi đã học Master 1 và Master 2 ngành Quản trị tại Viện Kinh tế và Quản lý Nantes.

 

CampusFrance

Bạn đã từng du học tại Pháp ? Hãy đến chia sẻ với chúng tôi !!

Kinh nghiệm học tập của bạn tại Pháp !

Cuộc sống sinh viên của bạn tại Pháp !

Việc trở về Việt Nam của bạn !

My

Sau khi kết thúc THPT ở Việt Nam, tôi đã chọn IUT để làm bước nền cho việc xây dựng tương lai của mình.

Cuong

Tôi đã vào trường Supélec - một trong những trường kỹ thuật tuyệt vời nằm trong khu vực Paris - vào năm 2008.