Éléments relatifs aux études en Sciences fondamentales en France, à l'université ou en école spécialisée, au niveau Licence, Master et Doctorat : mathématiques, physique, chimie.
 
Vidéos
  • Hãy chia sẻ kinh nghiệm với anh Thành, người đã từng học Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành toán tại Pháp, về những ảnh hưởng của kiến thức và kĩ năng chuyên môn học được ở Pháp đến nghề nghiệp của anh hiện nay cũng như lắng nghe những lời khuyên hữu ích của anh dành cho các du học sinh tương lai.
 
 
Témoignages
 
 
tin tức