Đăng kí thủ tục hành chính vào trường mà bạn đã làm lựa chính thức trên hồ sơ CampusFrance

Ở trường đại học, học phí và bảo hiểm là bắt buộc ngay khi làm thủ tục đăng kí chính thức.

Xin thị thực dài hạn có giá trị như thẻ lưu trú (VLS-TS)

Nếu bạn đã có thị thực dài hạn kí hiệu ETUDIANT, bạn được miễn đăng kí thẻ lưu trú trong suốt thời gian thị thực còn hạn (thị thực có giá trị thẻ lưu trú).

Ngay khi ở hải quan, bạn phải làm đóng dấu hộ chiếu của bạn với công an. Sau đó, trong vòng 3 tháng sau khi vào Pháp,  bạn phải gửi đến phòng nhập cư địa phương (OFII) nơi bạn cư trú mẫu « demande d'attestation OFII ». Bạn phải đính kèm các bản copy các trang hộ chiếu (trang thông tin cá nhân, trang dán thị thực, trang dấu khi vào).
Phòng OFII sẽ triệu tập bạn để xác nhận thị thực của bạn và triệu tập bạn để khám sức khỏe và phỏng vấn và/hoặc cuộc gặp tại nơi đón tiếp. Để xác nhận thị thực, bạn cần trình các giấy tờ :

  • thông tin liên quan đến cá nhân bạn, đến địa chỉ tại Pháp của bạn ;
  • một ảnh chứng minh đầu để trần ;
  • tem của OFII (có kí hiệu ANAEM họăc OMI) tương ứng với số tiền thuế phải trả cho lần cấp thẻ lưu trú đầu tiên, là 58 euros.Tem này có thể mua qua internet www.timbresofii.fr; hoặc quầy Tabac hoặc ở các Centres d'impôt.

OFII chịu trách nhiệm chứng nhận việc hoàn thiện các thủ tục này.

Để có mọi thông tin và thủ tục cho các trường hợp đặc biệt của một số thành phố và/hoặc trường : www.ofii.fr

Bạn cần biết 

Một số trường giúp sinh viên trong thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính địa phương và OFII. Hãy tham khảo thông tin tại phòng Hợp tác quốc tế để biết các dịch vụ của trường dành cho bạn. Nếu bạn sống ở Paris, bạn có thể tìm hiểu thông tin tại bureau d'accueil des étudiants en mobilité (BAEM) thuộc Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP).

Các thủ tục khác

Đăng kí hành chính tại OFII là bắt buộc. Có hai thủ tục cần làm khi đến không bắt buộc nhưng bạn nên làm.

  • Mở một tài khoản ngân hàng : bắt buộc để nhận một số loại học bổng hoặc để nhận tiền thù lao làm việc sinh viên. 
  • Xin trợ cấp nhà ở : CAF hỗ trợ sinh viên chi trả nhà ở bằng một khoảng hỗ trợ hàng tháng. Phải làm thủ tục xin trợ cấp với Caisse d'Allocation familiale của thành phố nơi bạn ở ngay khi bạn có nhà ở. 
  • Mở một tài khoản internet, thuê bao điện thoại cố định hoặc di động, thuê bao thẻ đi lại : các thủ tục này mất nhiều thời gian, hãy tìm hiểu kĩ.

LỜI KHUYÊN QUAN TRỌNG :
Ngay khi bạn nhận một giấy tờ chính thức nào, hãy giữ gìn bản gốc và nên làm nhiều bản photo để phỏng khi bạn bị mất giấy tờ hoặc bị mất cấp bản gốc hoặc để làm mọi thủ tục.