TCP-TP và TCP-DAP được tổ chức hàng tháng ; hãy đừng chờ đến phút cuối mới đăng ký !

- TCF DAP được tổ chức vào các tháng 10, 11, 12, 1, 2
- TCF TP được tổ chức hàng tháng tại Hà Nội và và nhiều lần tại Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.

Để biết lịch thi, xin các bạn vui lòng xem trang này : 

Điều cần biết trước :

 • Điệu kiện bắt buộc : phải có một tài khoản cá nhân trên "Etudes En France"
 • Lệ phí thi TCF : 
  • TCF DAP = 2 500 000 VND
  • TCF TP =   2 600 000 VND
 • Phải nộp/chuyển tiền cho Viện Pháp của thành phố bạn định thi TCF
 • Phải có ít nhất 30 ngày giữa 2 lần thi TCF

Đăng kí chỉ có 2 bước :

 1. Thanh toán lệ phí TCF
 2. Khai báo qua hồ sơ Etudes en France  Đừng quên !

 

 

BƯỚC 1: Thanh toán lệ phí TCF

 

Lưu ý:

- Bạn muốn thi TCF tại thành phố nào thì hãy thanh toán lệ phí thi cho Viện Pháp tại thành phố đó. Ví dụ: bạn muốn thi TCF tại Huế sẽ cần nộp lệ phí cho Viện Pháp tại Huế.

- Sử dụng Ibanking chỉ thực hiện được khi nộp từ một ngân hàng khác Vietcombank.  Nếu nộp tại Vietcombank thì phải đến nộp tiền mặt tại một chi nhánh của Vietcombank.

Nộp tiền lệ phí bằng tiền mặt tại:

 • Viện Pháp tại Hà Nội : L’Espace, tầng 3, 24 Tràng Tiền
  từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8h00 đến 16h00

 • Viện Pháp tại Huế : số 1 phố Lê Hồng Phong
  từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8h00 đến 12h00 và từ 14h00 đến 17h00

 • Viện Pháp tại TP. Hồ Chí Minh không nhận tiền mặt, chỉ nhận tiền bằng nộp tiền vào tài khoản

 

Nộp tiền lệ phí bằng cách nộp tiền vào tài khoản :

 • tại Hà Nội :
          Tên chủ tài khoản: INSTITUT FRANCAIS DU VIETNAM
          Số tài khoản: 030 100 0339148
          Loại tiền: VND
          Ngân hàng: Vietcombank, CN Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • tại TP.HCM :
          Tên chủ tài khoản: INSTITUT FRANCAIS - HO CHI MINH
          Số tài khoản: 007 100 273 6310
          Loại tiền: VND
          Ngân hàng: Vietcombank
 • tại Huế  :
          Tên chủ tài khoản: INSTITUT FRANCAIS DE HUE
          Số tài khoản: 016 100 00 20 839
          Loại tiền: VND
          Ngân hàng: Vietcombank – Hue, 78 Hung Vuong-Hue

 

LƯU Ý: khi chuyển khoản, phải ghi rõ trong phần lí do chuyển khoản :
            - HỌ + Tên
            - Số hồ sơ Etudes En France (kiểu : "VN16-xxxxx")
            - Loại TCF ("DAP" hoặc "TP") + thời gian thi ("thang xx") + nơi thi ("Hue")
Ví dụ: NGUYEN Thi Thu Ha VN16-00006 TCF DAP thang 2 Hue
Trong trường hợp các thông tin chuyển khoản sai với hướng dẫn trên, Campus France HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM về lỗi đăng kí và thí sinh sẽ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN.

 

BƯỚC 2: Khai báo qua hồ sơ Etudes en France (sau khi đã thanh toán lệ phí)

 

 Từ menu của hồ sơ cá nhân, click vào "Tôi đăng ký thi TCF"

Sau đó chọn "Tôi khai báo việc nộp tiền TCF"

Hãy điền thông tin như sau :

(1) Chọn loại TCF:
            - TCF DAP : chọn "TCF DAP"
            - TCF TP : chọn "TCF TP + viết" (Campus France chỉ tổ chức TCF TP bao gồm cả phần viết)
(2) Lệ phí thi được ghi tự động
(3) Ghi số tiền bạn đã trả (nếu số tiền khác với lệ phí viết trên, chắc bạn đã nhầm, nếu vậy bạn hãy liên hệ với Campus France)
(4) Ngày đã gửi/nộp tiền (chứ không phải ngày khai báo nộp tiền)
(5) Tên người gửi/nộp tiền
(6) Tên ngân hàng (ví dụ: "Vietcombank")
(7) Bạn phải tìm trên giấy xác nhận của ngân hàng

LƯU Ý: Nếu bạn đã nộp tiền mặt, bạn phải điền các điểm (6)(7) như sau :

(6) ghi "nộp tiền mặt" và địa điểm đã đến để nộp tiền
    Ví dụ: "nộp tiền mặt, tại L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội"
(7) ghi số của phiếu nộp tiền (numéro de reçu)

Sau đó, hãy lưu thông tin :